Dalam salah satu survey di Amerika mengenai behaviour atau kebiasaan seorang ...